Skupina Žejn

Družba Žejn je bila osnovana leta 1993 in štejemo 30 sodelavk in sodelavcev. Skupaj z našimi podjetji (Distribucijskimi centri, Partnerji po posamičnih državah in odpravniki poslov), več kot 100 strokovnjakov vsak dan izboljšuje ShakeSpeare™.

ŽEJN Skupina (angl. “ŽEJN Group”) je tesna skupina dveh čudovitih podjetji (Žejn d.o.o. in PartIT d.o.o.), ki upravljata in razvijata programsko opremo in razvijata blagovno znamko ShakeSpeare™. ShakeSpeare™ je namenjen digitalizaciji Zalednih proesov znotraj različnih organizacij.

Optimiziramo vaše procese

Začeli smo v bančni industriji, kjer smo se primarno koncentrirali na:

– proces izvora kreditov (angl. “Loan originating process”),
– pravne službe,
– digitalizacijo in optimizacijo standardnih in splošnih procesov (prepoznavanje bilanc, vložišča, likvidacija računov, itd.).

To znanje smo uspešno prenesli na naše številne naročnike v državah na dveh kontinentih na področju:
– pravne industrije,
– posredništva in preprodaje,
– proizvodnje industrije,
– zdravstva.

Misija

Postali bomo svetovno vodilno podjetje na področju digitalizacije zalednih storitev organizacij.

Naša zgodba in bližnja prihodnost

Naše največje stranke so ABANKA VIPA d.d., Nova Kreditna Banka Maribor d.d., Probanka d.d., ProCredit banka a.d Serbia, Sberbank a.d. Serbia, Mikrokreditna fundacija PARTNER a.d. Bosnia in Hercegovina, Merkur d.d. in veliko drugih.

V 2016 smo imeli pisarne v Ljubljani, na Jesenicah in majhno pisarno/odpravo poslov v Fortalezi/Braziliji. Z manjšo skupino 30 sodelavcev sta bila naša ključna tržišča Jugo-vzhodna Evropa in Brazilija (z zunanjo pomočjo). Skupni promet skupine je narastel za 5%.

V 2017 smo odprli pisarne v Minhnu/Nemčiji, da razširjamo prodajo v t.i. DACH regiji (Nemčija, Avstrija, Švica) in ojačamo prisotnost na obstoječih tržiščih (JV Evropa in Brazilija). Skupni promet skupine bo narastel za nadaljnjih 25%.