Inšpekcijski sistemi

Skupina Žejn se dolga leta specializira na zahtevno in pomembno področje informatizacije inšpkecijskih nadzorov. V ta namen naše namensko podjetje PartIT d.o.o. sodeluje z vsemi inšpektorati v Republiki Sloveniji, vzdržuje sistem INSPIS in vpeljuje najnovejše informacijske rešitve v vsakodnevno delo inšpektorja.
Zaupajo nam že:
• Tržni Inšpektorat Republike Slovenije
• Inšpektorat za delo Republike Slovenije
• Inšpektorat za infrastrukturo Republike Slovenije
• Inšpektorat za okolje in prostor Republike Slovenije
• kot prekrškovni organ vse upravne enote

Kaj je sistem INSPIS

INSPIS sistemi so integrirani sistemi za vodenje inšpekcijskih postopkov, ki jih TIRS razvija že zadnjih 8 let in imajo ključne lastnosti:

celovito vodenje tako dokumentarnega, kot postopkovnega dela inšpekcijskega organa
avtomatično vodenje vseh predpisanih prekrškovnih evidenc in drugih statistik
celotna obdelava terjatev, od nastanka do plačila ali izterjave
analize in statistike upravnih in prekrškovnih postopkov ter opravljenega dela
zakonsko in tehnološko sprotno usklajevanje z vsemi spremembami, tako na državni, kot Evropski ravni

Napredne uporabe

Z letom 2016 integriramo s sistemom INSPIS najnovejše sisteme, kot je cetralni sistem za izvajanje poslovnih procesov ShakeSpeare™ BPM in dokumentni sistem ShakeSpeare™ DMS za vodenje dokumentacije. Ti sistemi ohranjajo INSPIS sistem dolgoročno usmerjen in pripravljen na izzive novih generacij. Uporabniki sami skrbijo in upravljajo s sistemi, konfigurirajo inšpekcijske postopke in ga posodabljajo.