V letošnjem letu nas je pri razvoju in rasti podprla Javna agencija RS SPIRIT, saj smo pridobili finančno spodbudo za projekt “Posodobitev poslovnih procesov in vitkega poslovanja”.

Operacija nam omogoča, da se lotimo prenove poslovnih procesov in si na ta način zagotovimo učinkovitejše vodenje informacij in dokumentov, optimiziramo postopek izmenjave dokumentov z naročniki ter izboljšamo komunikacijo na večih nivojih. S tem načrtujemo izboljšati poslovanje, kar bomo dosegli z neprekinjenim sodelovanjem vseh udeležencev (vodstvo, zaposleni, kupci, naročniki) v smeri nenehnih izboljšav.

Cilj projekta je optimizirati poslovne procese na način doseganja višje učinkovitosti procesov v administraciji, boljše kakovosti storitev, večje odzivnosti in skrajšanja izvajanja posameznih poslovnih funkcij.

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike.