Se želiš pridružiti Skupini ŽEJN?

Če si na tej strani, je jasno, da te zanima kam prihajaš? Kam bi lahko prišel?

Naj ti povem.

Skupina Žejn je ekipa 20 oseb, ki smo redno zaposleni, imamo pa tudi zunaje sodelavce, ki nam pomagajo.

Razvijamo produkt ShakeSpeare™, dokumentni sistem, ki je uporaben pravzaprav v vsakem podjetju, v vsaki pisarni, pri vsakem odvetniku. skratka povsod.

Kdo smo sodelavci Skupine ŽEJN?

Kot že piše smo ekipa 20 oseb. In naša vodila so spoštovanje, zaupanje, odgovornost, strokovnost in profesionalnost.

Kajti, le tak odnos lahko pripelje do tega, da si vsak posameznik želi dati od sebe največ kar lahko.

In da dobi največ kar lahko. Da dan za dnem ustvarjaš in ostajaš entuziast.

Išče se timski igralec – Razvijalec/Razvijalka

Išče se povezovalni člen – Tehnični koordinator/koordinatorka