Personalkongress

Podjetje 42 Digital Business Solutions GmbH se je predstavilo na dogodku Personalkongress, ki ga je organiziralo združenje delodajalcev Bavarske za kovinsko in električno industrijo.42 DBS je predstavil interno procesno digitalizacijo s pomočjo programske rešitve ShakeSpeare®. Personalkongress IT je konferenca za kadrovske in informacijske managerje v srednje velikih in velikih podjetjih na Bavarskem. Okoli 300 obiskovalcev je prihajalo iz kadrovskih in IT oddelkov iz največjih elektro in kovinarskih podjetij na Bavarskem, ki predstavljajo hrbtenico nemške industrije.
Predstavitev 42 DBS je bila osredotočena na digitalizacijo in avtomatizacijo procesov v notranji organizaciji, kot so osnovni kadrovski procesi, vodenje računov, preverjanje kakovosti in procesi obvladovanja tveganj. 

Deli naprej