Obvezna vzpostavitev kanala za notranjo prijavo

Državni zbor je konec januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) ZZPri, ki je nastal kot posledica zahteve EU direktive.

Zakon določa, da morajo subjekti v zasebnem in javnem sektorju vzpostaviti varne komunikacijske kanale in postopke za notranjo prijavo in za nadaljnje ukrepanje.

Rešitev

Naša informacijska rešitev kanala za notranjo prijavo se imenuje »e– ZAUPNIK«, izpolnjuje vse zakonodajne zahteve in vam zagotavlja zakonsko skladnost na enostaven način.

Aplikacija omogoča upravljanje kanala za prijave na izjemno varen način. Namenjena je prijaviteljem in pooblaščenim osebam delodajalca, ki so dolžne obravnavati prijave. Aplikacija zagotavlja zaščito zaupnosti identitete prijavitelja in tretjih oseb, ki so omenjene v prijavi, digitalizirano hrambo vseh prejetih prijav in spremljajočega dokaznega gradiva ter preprečuje nepooblaščen dostop do komunikacije in gradiva.

Začetek uporabe

Vzpostavitev informacijskega kanala je enostavna. Takoj po sklenitvi pogodbe vam posredujemo naslov spletne strani aplikacije za vaše podjetje skupaj z uporabniškim računom in poverilnicami za uporabo. Vse kar morate storiti je, da objavite povezavo na spletno stran aplikacije. Dobite tudi QR nalepke, ki jih lahko nalepite v vaše prostore in s tem postanete popolnoma zakonsko skladni in varni.

Zakaj mi?

Kakovost in skladnost z nacionalno zakonodajo

»e– ZAUPNIK« deluje na visoko kakovostni večkrat nagrajeni platformi ShakeSpeare®, ki omogoča bankam, kliničnim centrom, državnim ustanovam in manjšim naročnikom popolno varnost, tehnološko dovršenost in polno zakonsko skladnost pri digitalizaciji. Za varovanje podatkov skrbijo visoko-razpoložljivi fizično varovani podatkovni centri v skladu z ISO 27001, zagotavljamo skladnost hrambe po določbah GDPR in ZVDAGA, razvoj programske opreme in sam razvoj storitve je skladen z ISO 9001:2015. Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti storitve izvajamo redne penetracijske teste, skrbne preglede (angl. »Peer review«) izvorne kode, najemamo etične hekerje, našim naročnikom pa omogočamo dostop do izvorne kode.

Izkušnje

 

Naša storitev »e- ZAUPNIK« že dolgo deluje na področju Nemčije in drugih Evropskih držav, saj je Slovenija ena izmed držav članic, ki je med zadnjimi prenesla direktivo v nacionalno zakonodajo. Več kot 20 let izkušenj v pravnih tehnoloških rešitvah vam garantirajo vrhunsko uporabniško izkušnjo in izjemno varnost, saj v postopku žvižgača razpolagajo nezadovoljni posamezniki z za vas izredno občutljivimi podatki. Zaupajte jih pravnim ekspertom, saj smo rešitev pripravili s strokovnim svetovanjem odvetniške pisarne, v njo pa smo implementirali tudi dobre poslovne prakse s področja optimizacije delovnih procesov, da bo rešitev enostavna tako za prijavitelje kot obdelovalce prijav.

Pokličite na 01 565 33 46 ali pošljite e-pošto na prodaja@zejn.com in se dogovorite za 15 min brezplačno predstavitev preko videokonference ali na vašem sedežu.

Deli naprej