Digitalizacija procesov v bančništvu in brezpapirno poslovanje.

digitalizacija procesov

Digitalizacija procesov v bančništvu

ShakeSpeare® je uporabljen v finančnem sektorju že več kot 10 let. 12 različnih bank v 3 državah dnevno uporablja našo rešitev (ShakeSpeare® BPM in ShakeSpeare® DMS), včasih tudi do 500 uporabnikov vzporedno.

Pravni oddelek

V vsaki banki je pravni oddelek izrednega pomena in ShakeSpeare® pomaga, da pravni postopki tečejo nemoteno, spisi so vodeni sistematično in skrbno, naroki na sodiščih pa nikoli zamujeni. ShakeSpeare® razume kompleksne pravne postopke in avtomatizira pravna opravila kar v največji možni meri. Omogoča on-line sodelovanje pravnih strokovanjakov tako znotraj banke, kot tudi zunanjim ekspertom preko varnih in zaupanja vrednih povezav. Ključno je, da s ShakeSpeare®om naši uporabniki dosežejo nično toleranco do napak, kar je pri njihovem pomembnem poslu ključno.

Posojila in Mikroposojila (angl. MicroCredits)

Posojila in Mikroposojila so lahko izredno kompleksni in zahtevni poslovni procesi. Včasih lahko tudi po več 10 oseb istočasno sodeluje na izdaji / potrditvi / odbelavi istega posojila. Ker je postopek posojil dinamičen in se pogosto spreminja, je ShakeSpeare® BPM najboljša odločitev, saj škarje in platno spreminjanja procesov daje v roke samim bankam in se ne zanaša več na zunanje izvajalce.

Poslovni procesi

V zaostrenih ekonomskih pogojih je zelo pomembno, da za spremembo vnosnih mask, zajemanih podatkov in samega poteka procesa ne potrebujete porabljati predragocena finančna sredstva, temveč vaše osebje samo skozi ShakeSpeare® BPM urejevalnik spreminja programsko opremo brez zunanje pomoči.

Ključne prednosti

• Zmanjšanje administrativnih stroškov (z dinamično konfiguracijo)
• Pospešitev izvajanja poslovnih procesov
• Povečanje zanesljivosti delovanja
• Zmanjšanje možnosti prevar

Ključne prednosti

Mnoge banke v Sloveniji in v sosednjih državah uporabljajo naše storitve, ki smo jih razvili do potankosti.
Preberite izjave zadovoljnih uporabnikov.