Pripremanje sadržaja za internetsku promociju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).