Inšpekcijski sistemi INSPIS

inspekcijski sistemi

Informacijske rešitve za inšpektorate

Skupina Žejn se dolga leta specializira na zahtevno in pomembno področje informatizacije inšpkecijskih nadzorov. V ta namen naše namensko podjetje PartIT d.o.o. sodeluje z vsemi inšpektorati v Republiki Sloveniji, vzdržuje sistem INSPIS in vpeljuje najnovejše informacijske rešitve v vsakodnevno delo inšpektorja.
Zaupajo nam že:
• Tržni Inšpektorat Republike Slovenije
• Inšpektorat za delo Republike Slovenije
• Inšpektorat za infrastrukturo Republike Slovenije
• Inšpektorat za okolje in prostor Republike Slovenije
• kot prekrškovni organ vse upravne enote

Kaj je sistem INSPIS

INSPIS sistemi so integrirani sistemi za vodenje inšpekcijskih postopkov, ki jih TIRS razvija že zadnjih 8 let in imajo ključne lastnosti:

– celovito vodenje tako dokumentarnega, kot postopkovnega dela inšpekcijskega organa
– avtomatično vodenje vseh predpisanih prekrškovnih evidenc in drugih statistik
– celotna obdelava terjatev, od nastanka do plačila ali izterjave
– analize in statistike upravnih in prekrškovnih postopkov ter opravljenega dela
– zakonsko in tehnološko sprotno usklajevanje z vsemi spremembami, tako na državni, kot Evropski ravni.

Napredne uporabe

Z letom 2016 smo integrirali s sistemom INSPIS najnovejše sisteme, kot je cetralni sistem za izvajanje poslovnih procesov ShakeSpeare® BPM in dokumentni sistem ShakeSpeare® DMS za vodenje dokumentacije. Ti sistemi ohranjajo INSPIS sistem dolgoročno usmerjen in pripravljen na izzive novih generacij. Uporabniki sami skrbijo in upravljajo s sistemi, konfigurirajo inšpekcijske postopke in ga posodabljajo.