Posodobitev poslovnih procesov in vitkega poslovanja podjetja Žejn d.o.o.

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:

  • nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti
  • višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov
  • manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev
  • večja stopnja zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti
  • večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

 

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Nadgradnja e-orodij v podjetju Žejn d.o.o.

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ShakeSpeare® prezentacija na portalu YouTube

Naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evsropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta iPOT

Namen projekta:

V okviru projekta iPOT je cilj vzpostaviti in integrirati v demonstracijsko okolje celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala v prvi vrsti zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov (BigData) v realnem času, prav tako pa bo upravljalcem mestnih središče in infrastrukture nudila vse mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji).

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Povezava na www.eu-skladi.si

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj
Logo-MGRT

Vas zanima več? Kontaktirajte nas!