Avtomatizacija procesov

V svetu, kjer je stroškovna učinkovitost ključna, so že pripravljene digitalne rešitve edina smiselna dolgoročno-trajnostna pot. Namesto, da bi za vsakega naročnika razvijali novo aplikacijo, z uporabo obstoječe rešitve velikokrat ne samo pohitrimo rok dobave temveč tudi drastično zmanjšamo stroške implementacije. S tem se tudi poenostavi vzdrževanje in zagotovi dolgoročno uporabo in sodelovanje.

Ključne prednosti uporabe že pripravljenih digitalnih rešitev so skrajšan dobavni rok, manjši stroški implementacije in manjši tehnološki riziko, ker rešitev že obstaja.

ShakeSpeare® Pravnik

S programsko rešitvijo, ki je namenjena vsem vrstam pravnih služb in odvetniških pisarn, dobite pregled nad delom celotne pisarne, omogočeno vodenje in urejenost dokumentacije, elektronsko izmenjavo podatkov s sodišči, obstoječimi in potencialnimi strankami.

Pravo

Pravne pisarne so ključni uporabniki digitalne dokumentacije. Vsi večji posli vsake družbe, morajo biti slej ko prej zabeleženi v pravni pisarni, v obliki pogodb (pogodbenih registrov), v negativnih primerih v obliki sodnih spisov ali enostavno kot spisi za revizijo in/ali izpostavljenost. Zaradi tega je varnost ključnega pomena, da vsak sodelavec dela le na delu, ki mu je bil dodeljen, hkrati pa ga oprema opozarja na ključne dokumente, roke, naroke, ipd., katerim se sodelavec bliža.

S-Invoice

Je osnovna rešitev za vsako organizacijo, ki ima opravka s plačilnim prometom. Omogoča elektronsko likvidacijo, nenehen vpogled in dostop do podatkov. Ta rešitev predstavlja temeljni kamen za digitalizacijo ostalih zalednih procesov.

ShakeSpeare® Bančništvo

Naše rešitve so vse bolj prisotne v bančnem sektorju. Pravnim oddelkom v bankah so v pomoč pri nadzorovanju in sledenju pravnih primerov in upravljanju s podatki strank v vseh delovnih procesih v organizaciji.

ShakeSpeare® OCR

Rešitev ShakeSpeare® OCR oz. ShakeOCR je vstopna točka pri digitalizaciji dokumentacije in podatkov. S tem se ustvarjajo digitalni arhivi, ki so vedno na dosegu roke.

Računovodstva

Rešitev je namenjena računovodskim servisom in uporabnikom, ki želijo svojo računovodsko programsko opremo dopolniti z vodenjem/skeniranjem dokumentacije, elektronsko izmenjavo dokumentov in vodenjem/izvajanjem poslovnih procesov. Omogoča dostop preko spletnega vmesnika, direktno integracijo v računovodsko programsko opremo, avtomatski vnos (OCR) prepoznanih računov in še mnogo več…

Zdravstvo

V želji po zvišanju kvalitete zdravstvenih storitev, se vedno bolj uporabljajo informatizirane klinične poti (Clinical Pathways) in elektronski registri. Za obe potrebi se uporablja ShakeSpeare® ogrodje, ki s posebnimi predelavami za zdravstveno ekspertizo omogoča postavitev novega registra ali nove klinične poti v zgolj 10 minutah.

ShakeSpeare® QMS

Programska oprema za interno upravljanje sistema kakovosti, obvladovanje tveganja in zunanje ocene kakovosti. Omogoča obvladovanje postopkov kakovosti, tveganja in skladnosti v vaši organizaciji ali poslovni mreži.

Naše stranke

Vas zanima več? Kontaktirajte nas!